ต้อนรับเทศกาลกินเจ...อิ่มบุญ อิ่มใจ สุขภาพดี ไปกับดอยคำ

  • 0 Replies
  • 6 Views
*

fairya

  • *****
  • 1316
    • View Profile
เทศกาลกินเจปีนี้ ดอยคำ หนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เชิญชวนทุกคน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุญ ด้วยการงดเว้นเนื้อสัตว์ หันมาบริโภคผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองแท้ตามธรรมชาติเพิ่มโปรตีนให้กับร่างกาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ "อิ่มบุญ อิ่มใจ สุขภาพดี ไปกับดอยคำ" ด้วยการจัดโปรโมชันสุดคุ้ม ตลอดเดือนตุลาคม 2564

คุ้มที่ 1 : เพียงซื้อนมถั่วเหลือง ขนาด 400 กรัม จำนวน 2 กล่อง รับฟรี น้ำนมถั่วเหลือง ขนาด 250 มิลลิกรัม หรือ น้ำนมถั่วเหลืองผสมวุ้นมะพร้าว ขนาด 250 มิลลิกรัม จำนวน 1 ขวด มูลค่า 20 บาท

คุ้มที่ 2 : ซื้อ 2 ขวด แถม 1 ขวด เลือกอร่อยคละรสชาติได้ มีประโยชน์ ดื่มได้ ดื่มดี อยู่ท้อง อิ่มบุญ ทั้งน้ำนมถั่วเหลือง ขนาด ขนาด 250 มิลลิกรัม และน้ำนมถั่วเหลืองผสมวุ้นมะพร้าว ขนาด 250 มิลลิกรัม (ราคาปกติขวดละ 20บาท)

เกี่ยวกับดอยคำ
จากพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงต้องการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรชาวไทยภูเขาให้ดีขึ้น ทรงส่งเสริมการปลูกพืชผลไม้เมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่น พร้อมทรงมีพระราชดําริให้จัดตั้ง สหกรณ์ชาวเขา และโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปขึ้น เพื่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรอย่างเป็นธรรม และแปรรูปผลผลิต ภายใต้ตราสินค้า “ดอยคํา” รวมถึงจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย และพัฒนา โดยจัดตั้งเป็น นิติบุคคลภายใต้ชื่อ “บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด” ดําเนินกิจการในรูปแบบ “ธุรกิจเพื่อสังคม” ในปีพ.ศ. 2537 ดอยคำตระหนักอยู่เสมอว่าผลกำไรที่แท้จริงคือ การได้เห็นคนไทยทุกระดับกินดี อยู่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะนั้นย่อมหมายถึงความสุขที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน...ดังสโลแกนที่ว่า “เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย”